Parlament Europejski za polepszeniem warunków transportu zwierząt.

Zapraszamy Serdecznie
Na konferencję Janusza Wojciechowskiego do siedziby Biura Parlamentu Europejskiego Warszawa ul.Jasna14/16a piątek 14 grudnia godz. 12.00
Komunikat prasowy – Strasburg – 12.12.12
Parlament Europejski za polepszeniem warunków transportu zwierząt.
Strasburg, 12 grudnia, 2012

Parlament Europejski przyjął rezolucję Janusza Wojciechowskiego na temat polepszenia warunków transportu zwierząt przeznaczonych na ubój, tym samym ograniczając czas przewozu zwierząt do rzeźni, do 8 godzin. Zwiększenie ilości miejscowych inspekcji, surowsze kary dla osób nieprzestrzegających przepisów i poprawienie zgodności przepisów państw członkowskich z obowiązującymi przepisami, to kilka z nielicznych propozycji w rezolucji Janusz Wojciechowskiego jak poprawić warunki transportu zwierząt.
Co roku prawie 30 milionów świń, ponad 4 miliony krów, ponad 4 miliony owiec i ponad 150 tysięcy koni jest transportowanych pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej, przy czym ponad dwie trzecie z tych transportów trwa powyżej 8 godzin, a ponadto liczba transportowanych zwierząt, z wyjątkiem koni, z roku na rok się zwiększa. Zwierzęta są transportowane na bardzo długie odległości, i przez długi czas, niekiedy ponad 24 godziny.
„długie i dalekie transporty powodują cierpienia zwierząt, a także powodują koszty, za które płacą konsumenci. Sytuacja w transporcie zwierząt wymaga niezwłocznej poprawy, w szczególności przez zmniejszenie liczby transportowanych zwierząt i skrócenie czasu transportu. Tym samym, Parlament Europejski wezwał Komisję Europejską, ażeby w celu uniknięcia dalekich transportów zwierząt na rzeż w miarę możliwości wspierała lokalne przetwórstwa i podjęła działania mające na celu odbudowanie małych rzeźni.” – mówi poseł PIS do PE Janusz Wojciechowski.
Krótsze transporty zwierząt to lepszy ich dobrostan, to zdrowsze mięso, to także mniejsze koszty, bo długodystansowe transporty kosztują bardzo wiele, a koszty ponosi z jednej strony rolnik otrzymujący mniejszą zapłatę za swoje zwierzęta, a z drugiej konsument, który płaci za te transporty w cenie zakupowanego mięsa. Krótsze transporty to także mniej pojazdów na drogach i mniej emisji co2. Krótsze transporty to wreszcie możliwość rozwoju lokalnego przetwórstwa mięsnego, na obszarach wiejskich, blisko miejsc hodowli, obecna koncentracja przemysłu mięsnego w wielkich koncernach nie jest niczym dobrym.
Posłowie zadbali również o wprowadzenie środków zapobiegających upadaniu małych, lokalnych rzeźni. Raport wzywa do zapewnienia skutecznego i jednolitego wdrożenia istniejących przepisów unijnych dotyczących transportu zwierząt we wszystkich Państwach członkowskich. Ponadto rezolucja zwraca się do Państw członkowskich o aktywne stosowanie systemu inspekcji, wprowadzenia skutecznych sankcji za naruszenie przepisów rozporządzenia.
Przyjęto kwestie ograniczenia czasu transportu zwierząt rzeźnych do 8 godzin z pewnymi wyjątkami ze względu na warunki geograficzne, słabo rozwiniętą sieć drogową, odległą lokalizację lub potwierdzone wynikami badań naukowych możliwości dłuższego transportu niektórych gatunków zwierząt.
Posłowie w przyjętej rezolucji zwracają się do Komisji Europejskiej, by zaproponowała znacznie skrócony maksymalny czas podróży dla wszystkich przewozów koni rzeźnych.
„nie możemy interesu wielkiego przemysłu i kompanii przewozowych stawiać ponad nasz cywilizacyjny i kulturowy stosunek do zwierząt.” – powiedział Janusz Wojciechowski – „Mahatma Gandhi stwierdził, że wielkość narodów i ich moralny rozwój może być oceniany po tym, jak traktują swoje zwierzęta. Używamy zwierząt dla naszej konsumpcji i dla naszej gospodarki i prawdopodobnie w najbliższej przyszłości to się nie zmieni. ale teraz, współcześnie, powinniśmy uczynić wszystko co możliwe, żeby zmniejszać cierpienia zwierząt wszędzie, gdzie są one przez nas wykorzystywane. Jednym z tych obszarów jest transport zwierząt, a jego ograniczenie jest konkretną rzeczą, jaka możemy zrobić dla zwierząt, dając świadectwo wysokiego poziomu naszej europejskiej cywilizacji i kultury XXI wieku.”
Kontakt w sprawie Konferencji Bogumiła Folman 507-196-636

Comments are closed.