Kontakt

BIURO FUNDACJI

Adres do korespondencji:

Plac Hallera 9a/9
03-464 Warszawa

kom. 0507-196-636

www.pfoz.org.pl
fundacja@pfoz.org.pl

REGON: 015480824
NIP: 525-22-93-323
Wyświetl większą mapę