Zarząd Fundacji

ZARZĄD FUNDACJI

Przewodnicząca
Dorota Szostakowska

Wiceprzewodnicząca
Bogumiła Folman

bogna-fol.@wp.pl

Członek Zarządu
Zbigniew Wierzbicki

Reprezentant medialny
Elżbieta Górecka