Rada Fundacji

RADA FUNDACJI
ś.p.Samuel Dombrowski
Ewa Gawor
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Julia Pitera
Wolfgang Apel
Jarosław Kaczyński
ś.p. Lech Kaczyński
Andrzej Wiszniewski
Janusz Wojciechowski